• 7/1/2020
  • Admin
  • Mục: Hình ảnh hoạt động

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÔNG TY TNHH KÍNH HASKY

Nhằm kiện toàn, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Công ty và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày 06/01/2020, Công ty Cổ phần Hasky đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công ty TNHH Kính Hasky.

Theo đó, luân chuyển Ông Tạ Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công ty Hasky Glass kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Hasky Glass. Ông Hồ Ngọc Long -  thôi giữ chức vụ Giám đốc Hasky Glass để tập trung cho nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Hasky.

Toàn cảnh buổi Lễ công bố

Mở đầu buổi lễ, ông Phạm Đức Thắng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công ty TNHH Kính Hasky.

Tiếp đó, ông Đào Văn Kiên - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Mạnh Cường – Tổng Giám đốc đã trao quyết định và bó hoa tươi thắm đến hai đồng chí Tạ Thanh Bình và Hồ Ngọc Long.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT đã gửi lời chúc mừng và hi vọng hai đồng chí nhận nhiệm vụ lần này sẽ phát huy năng lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn, góp phần đưa Hasky Glass nói riêng và Hasky Group ngày một phát triển đi lên.

Ông Nguyễn Duy Phúc - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Hasky Facade chúc mừng ông Tạ Thanh Bình

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Tạ Thanh Bình đã gửi lời cảm ơn tới Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo công ty đã tin tưởng, tín nhiệm và bày tỏ niềm vinh dự cũng như nhận thức về trọng trách mới, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng, ban, đơn vị để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm

Nội dung cùng chủ đề