HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

ÔNG ĐÀO VĂN KIÊN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Học vị: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

 


 • ÔNG TRẦN MẠNH CƯỜNG
  Ủy Viên HĐQT kiêm Tổng GĐ
  Học vị: Thạc sỹ Kinh tế

 • ÔNG TẠ THANH BÌNH
  Ủy Viên HĐQT kiêm PTGĐ Hasky, Chủ tịch Hasky Glass,
  Chủ tịch HĐQT Hasky Facade
  Học vị: Thạc sỹ Tài chính

   


 • ÔNG TRẦN VĂN HIỂN
  Ủy Viên HĐQT/ Kế toán trưởng
  Học vị: Thạc sỹ Kinh tế

   

 • ÔNG NGUYỄN DUY PHÚC
  Ủy Viên HĐQT
  Học vị: Kỹ sư Địa chất

  Thủy văn - Công trình