• 14/5/2020
  • Admin
  • Mục: Hình ảnh hoạt động

HASKY GROUP TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO NỘI BỘ NỀN TẢNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Với mục tiêu chuyển đổi số và tăng hiệu suất công việc, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, HASKY GROUP đã đưa hệ thống nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp – hệ thống Base để áp dụng vào việc quản trị công việc, quản trị dự án.

Trong 3 ngày từ 12/5/2020 đến ngày 14/5/2020, HASKY GROUP đã tổ chức khóa đào tạo nội bộ trên hệ thống Base cho toàn thể Cán bộ nhân viên. Mục tiêu của khóa học tập trung vào việc cập nhật kiến thức và đào tạo kỹ năng về hệ thống Base trên giao diện máy tính và điện thoại giúp việc lập kế hoạch, quản lý công việc và dự án trở nên thuận tiện, sự phối hợp và phân công công việc giữa các phòng ban được trở nên hiệu quả hơn.

Hình ảnh đào tạo tại Văn phòng Công ty Cổ phần HASKY

Buổi đào tạo tại Văn phòng HASKY FACADE

Hình ảnh buổi đào tạo tại HASKY GLASS

Tất cả CBNV HASKY GROUP đã được cung cấp tài khoản và sử dụng đầy đủ các tính năng của Base, hy vọng với phần mềm này, CBNV sẽ có thêm một công cụ nội bộ hỗ trợ đắc lực cho công việc.

 

Nội dung cùng chủ đề