• Vách kính hệ Semi-unitized

    Vách kính hệ Semi-unitized

    Cập nhật: 3/4/2018 | 2:46:24 PM

    Hệ mặt dựng Semi - Unitized (còn gọi là hệ bán lắp ghép Semi-Unitized curtain wall hay hệ Hybrid curtain wall) là một loại mặt dựng kết hợp lợi...