Văn phòng, Trung tâm Thương mại
  • Dự án trụ sở nhà làm việc - CHKQT Nội Bài

    Dự án trụ sở nhà làm việc - CHKQT Nội Bài

    Cập nhật: 2/4/2018 | 3:12:26 PM

    Dự án do CHKQT Nội Bài là Chủ đầu tư. Dự án được xây dựng là cơ sở điều hành cho toàn bộ hệ thống nhà ga và các dịch vụ mặt đất của ACV tại Nội...