Công ty thành viên
 • Công ty Cổ phần Vách kính Hasky (HASKY FACADE)

  Công ty Cổ phần Vách kính Hasky (HASKY FACADE)

  Cập nhật: 26/7/2018 | 6:18:11 PM

  Công ty Cổ phần Vách kính Hasky (HASKY FACADE) là đơn vị trực thuộc HASKY GROUP giữ nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống là thi công hoàn thiện...

 • Công ty TNHH Kính Hasky (HASKY GLASS)

  Công ty TNHH Kính Hasky (HASKY GLASS)

  Cập nhật: 13/4/2018 | 10:31:39 AM

  Công ty TNHH Kính Hasky (HASKY GLASS) được thành lập với 100% vốn trực thuộc HASKY GROUP đóng vai trò then chốt trong hệ thống sản xuất nhôm...