• 14/6/2019
  • Mục: Sân bay, Công cộng

Dự án Mở rộng nhà ga Quốc tế T2 - Sân bay Tân Sơn Nhất

Dự án mở rộng Nhà ga Quốc tế T2 – Tân Sơn Nhất được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 mở rộng nhà ga về phía Đông và giai đoạn 2 mở rộng nhà ga phần phía Tây sau khi giai đoạn 1 được đưa vào khai thác. Về quy mô dự án, Nhà ga quốc tế T2 sẽ được mở rộng trên phần diện tích 7.938 m² thuộc phần cánh phía Đông, mở rộng thân nhà ga ở hai phía để đạt tổng diện tích sau khi mở rộng là 115.834 m², tăng hơn 22.000 m² so với diện tích hiện hữu. Sau khi mở rộng, nhà ga T2 có năng lực phục vụ khoảng 13 triệu khách/năm, tăng 3 triệu so với công suất cũ.

Nội dung khác