• Vách kính hệ Unitized

    Vách kính hệ Unitized

    Cập nhật: 3/4/2018 | 2:45:08 PM

    Vách nhôm kính lớn hệ Unitized là hệ thống vách nhôm kính lớn được sản xuất, gia công và hoàn thiện thành các tấm panel ngay từ trong nhà máy,...