• Hệ Stick

    Hệ Stick

    Cập nhật: 3/4/2018 | 2:52:47 PM

    Hệ mặt dựng Stick (stick curtain wall) là hệ thống mặt dựng nhôm kính được lắp đặt theo nguyên tắc khung nhôm lắp trước và kính lắp sau. Hệ Stick...