• Hệ Spider

    Hệ Spider

    Cập nhật: 3/4/2018 | 2:51:46 PM

    Mặt dựng tường kính hệ Spider là một trong những phương pháp hệ thống tường kính không khung, chủ yếu chỉ dùng các chốt giữ kính để tạo thành...