Gia công Nhôm
 • Gia công ép góc

  Gia công ép góc

  Cập nhật: 3/4/2018 | 3:58:20 PM

  Gia công ép góc

 • Gia công phay CNC

  Gia công phay CNC

  Cập nhật: 3/4/2018 | 3:57:00 PM

  Gia công phay CNC

 • Gia công cắt CNC

  Gia công cắt CNC

  Cập nhật: 3/4/2018 | 3:55:42 PM

  Gia công cắt CNC

 • Gia công Nhôm

  Gia công Nhôm

  Cập nhật: 3/4/2018 | 3:48:22 PM

  Nhà máy được trang bị dây chuyền máy móc hiện đại, với hệ thống cắt và gia công tự động. Với các máy cắt trung tâm, máy gia công trung tâm, các...